A Byte of Python

Chapter 4. Conceptes bàsics

Table of Contents

Constants literals
Números
Strings o cadenes de caràcters
Variables
Identificadors
Tipus de dades
Objectes
Sortida
Com funciona
Línies lògiques i línies físiques
Sagnat o indentació
Resum

Amb escriure 'Hola Món!' no en tindrem prou. Volem fer molt més que això. Volem disposar de certes dades, manipular-les i treure'n algun resultat. Podrem aconseguir tot això fent servir constants i variables.

Constants literals

Un exemple de literal és un nombre com ara 5, 1.23, 9.25e-3 o una cadena com ara 'Sóc una cadena' or "Jo també ho sóc!". Es diu que són constants literals perquè fem servir el seu valor literalment. El número 2 sempre es representa a si mateix i cap altra cosa. Són constants perquè el seu valor no pot ser modificat. Així, ens referirem a aquests valors com a constants literals o simplement literals.