A Byte of Python

Strings o cadenes de caràcters

Una cadena de caràcters o string és una seqüència de characters que sovint representa una llista de paraules.

Farem servir servir strings a pràcticament tots els programes que desenvolupem en Python. Així que parem atenció a la següent part que explica l'ús dels strings en Python.

Nota pels programadors de C/C++

Python no ofereix el tipus de dades char. En realitat no hi ha cap necessitat i estic segur que no el trobareu a faltar.

Nota pels programadors de Perl/PHP

Recordeu que els strings entre cometes simples i dobles són equivalents. Python no els diferencia en res.

Nota pels usuaris d'expressions regulars

Feu servir sempre strings sense processar amb les expressions regulars. Altrament, haureu de fer servir un munt de barres invertides. Per exemple, '\\1' equival a r'\1'.