A Byte of Python

Variables

Només amb literals ens avorrirem de seguida. Necessitem alguna manera d'emmagatzemar i manipular qualsevol informació. Aquí és on les variables entren en joc. Les variables permeten emmagatzemar valors que poden anar variant al llarg de l'execució del programa. Les variables són posicions dins de la memòria de l'ordinador. A diferència de les constants literals, necessitem algun mecanisme d'accedir a les variables i, per aquesta raó, els hi donem un nom.