A Byte of Python

Números

Python presenta quatre tipus de nombres: enters, enters llargs, nombres amb coma flotant i nombres complexos.