A Byte of Python

Objectes

Recordem que Python es refereix a qualsevol cosa que es fa servir dins un programa com a objecte. En comptes de parlar de coses parlem d'objectes.

Nota pels programadors amb orientació a objectes

Python està fortament orientat a objectes en el sentit que tot és un objecte, incloent els nombres, els strings i fins i tot les funcions.

Ara veurem com fer servir variables juntament amb constants literals. Guardeu el següent exemple i executeu-lo.

Com escriure programes en Python

El procediment estàndard per guardar i executar un programa Python és:

  1. Obre el teu editor favorit.

  2. Introdueix el codi del programa donat a l'exemple.

  3. Guardeu-lo amb el nom del fitxer indicat en el comentari. Hi ha la convenció de guardar els programes Python amb l'extensió .py.

  4. Executeu l'interpret amb la comanda python program.py o feu servir IDLE per a executar el programa. També es pot fer servir el mètode de realitzar un executable explicat abans.

Example 4.1. Ús de variables i constants literals

			
# Filename : var.py

i = 5
print i
i = i + 1
print i

s = '''Aquesta és una cadena multilínia.
Aquesta és la segona línia.'''

print s
			
			

Sortida

			
$ python var.py
5
6
Aquesta és una cadena multilínia.
Aquesta és la segona línia.
			
			

Com funciona

El programa funciona de la següent manera: primer, assignem el valor de la constant literal 5 a la variable i fent servir l'operador d'assignació (=). Diem que aquesta línia és una sentència perquè indica que alguna cosa s'ha de fer. En aquest cas, l'acció a realitzar és “connectar” el nom de la variable i al valor 5. A continuació escrivim el valor de i fent servir la sentència print que escriu el valor de la variable a pantalla.

A continuació sumem 1 al valor guardat a i, i el tornem a guardar. Tot seguit imprimim el valor de i, i com s'esperava, obtenim el valor 6.

De manera similar, assignem la cadena a la variable s i mostrem el seu valor.

Nota pels programadors de C/C++

Les variables són usades simplement assignant-li un valor. No cal cap declaració ni definició de tipus de dades.