A Byte of Python

Tipus de dades

Les variables poden emmagatzemar valors de diferents tipus. Els tipus de dades bàsics són els nombres i les cadenes de caràcters (strings) que ja hem discutit abans. En propers capítols veurem com crear els nostres tipus de dades fent servir classes.