A Byte of Python

Chapter 6. Control Flow

Table of Contents

Introducció
La sentència if
Ús de la sentència if
Com funciona
La sentència while
Ús de la sentència while
El bucle for
Ús de la sentència for
La sentència break
Ús de la sentència break
La sentència continue
Ús de la sentència continue
Resum

Introducció

Als programes que hem vist fins ara sempre hem trobat sèries d'instruccions que Python executa seqüencialment en el mateix ordre en que apareixen. Què passa si volem canviar l'ordre o la manera en que s'executen? Per exemple, imaginem que volem que el programa prengui alguna decisió i faci diferents coses depenent de la situació com ara escrivint 'Bon dia' o 'Bona tarda' depenent de l'hora del dia?

Com haurem imaginat, ho podem aconseguir fent servir estructures de control de flux. Python disposa de tres sentències de control de flux: if, for i while.