A Byte of Python

Resum

Hem vist com fer servir les tres sentències de control de flux - if, while i for juntament amb les sentències break i continue. Són algunes de les sentències que més freqüentment farem servir, per tant val la pena que ens familiaritzem amb elles.

A continuació veurem com crear i fer servir funcions.