A Byte of Python

Chapter 7. Funcions

Table of Contents

Introducció
Definició d'una funció
Paràmetres de les funcions
Ús dels paràmetres d'una funció
Variables locals
Ús de variables locals
Ús de la sentència global
Paràmetres amb valor per defecte
Ús de paràmetres amb valor per defecte
Arguments per nom
Ús dels arguments per nom
La sentència return
Ús de la sentència return
DocStrings
Ús de DocStrings
Resum

Introducció

Les funcions són peces reusables de programa. Permeten donar nom a un bloc d'instruccions i executar posteriorment el bloc d'instruccions fent servir el nom donat des de qualsevol lloc del programa i tants cops com sigui necessari. Això es coneix com cridar la funció. Ja hem fet servir varies funcions integrades com ara len i range.

Les funcions es defineixen fent servir la paraula clau def. Tot seguit s'especifica el nom d'un identificador de la funció seguit per de parèntesis que poden incloure alguns noms de variable. La línia finalitza amb dos punts. A continuació s'indica el bloc de sentències de la funció. El següent exemple demostra que tot plegat és molt senzill:

Definició d'una funció

Example 7.1. Definició d'una funció

				
#!/usr/bin/python
# Filename: function1.py

def sayHello():
	print 'Hola Món!' # aquest bloc pertany a la funció
# final de la funció

sayHello() # crida a la funció
				
				

Sortida

				
$ python function1.py
Hola Món!
				
				

Com funciona

L'exemple defineix una funció anomenada sayHello fent servir la sintaxi descrita anteriorment. Aquesta funció no pren cap paràmetre i, per tant, no hi ha cap variable declarada als parèntesis. Els paràmetres són simplement l'entrada per la funció, de manera que podem passar-li diferents valors i obtenir els resultats corresponents.