A Byte of Python

La sentència return

La sentència return es fa servir per a sortir de la funció. És a dir, trencar l'execució de la funció. També podem, opcionalment, retornar un valor des de la funció.

Ús de la sentència return

Example 7.7. Ús de la sentència return

				
#!/usr/bin/python
# Filename: func_return.py

def maximum(x, y):
	if x > y:
		return x
	else:
		return y

print maximum(2, 3)
				
				

Sortida

				
$ python func_return.py
3
				
				

Com funciona

La funció maximum retorna el més gran de tots dos paràmetres, en aquest cas, els nombres passats a la funció. Fa servir una estructura if..else per a trobar el valor més gran que, tot seguit retorna.

Notem que una instrucció return sense valor és equivalent a return None. None és un tipus especial en Python que representa el concepte de res. Per exemple, quan és vol indicar que una variable no té cap valor, li assignem None.

Tota funció té implícitament una instrucció return None al final del bloc d'instruccions, a menys que hàgim inclòs un return explícitament. Podem comprovar-ho executant print someFunction() per a alguna funció someFunction que no disposi d'instrucció return. Per exemple:

				
def someFunction():
	pass
				
				

La instrucció pass es fa servir a Python per a especificar un bloc buit d'instruccions.