A Byte of Python

La sentència break

La sentència break es fa servir per trencar l'execució d'un bucle. És a dir, podem fer sortir del bucle fins i tot encara que la condició del bucle no sigui falsa o no s'ha tractat tots els elements de la seqüència.

Atenció! si trenquem un bucle for o while, i existeix un bloc else, aquest no serà executat.

Ús de la sentència break

Example 6.4. Ús de la sentència break

				
#!/usr/bin/python
# Filename: break.py

while True:
	s = raw_input('Enter something : ')
	if s == 'quit':
		break
	print 'Length of the string is', len(s)
print 'Done'
				
				

Sortida

				
$ python break.py
Enter something : Programming is fun
Length of the string is 18
Enter something : When the work is done
Length of the string is 21
Enter something : if you wanna make your work also fun:
Length of the string is 37
Enter something :       use Python!
Length of the string is 12
Enter something : quit
Done
				
				

Com funciona

El programa obté repetidament l'entrada de l'usuari i mostra la longitud de cada entrada. En cas, però, que l'entrada de l'usuari sigui 'quit', el bucle while és trencat amb la sentència break, i s'arriba al final del programa.

La longitud de la cadena d'entrada s'obté amb la funció integrada len.

Recordem que també podem fer servir la sentència break amb el bucle for.

G2's Poetic Python

He fet servir, com a entrada, un mini poema que he escrit, anomenat G2's Poetic Python:

Programming is fun
When the work is done
if you wanna make your work also fun:
	use Python!
				

Una traducció d'aquest poema podria ser:

Programar és divertit
Quan la feina està feta
si vols que la teva feina sigui també divertida:
	fes servir Python!