A Byte of Python

Resum

Acabem de veure com fer anar els operadors, els operands i les expressions. Es tracta d'elements bàsics que apareixen a qualsevol programa. A continuació veurem com els fem servir ens preocuparem de fer-los servir als nostres programes juntament amb les estructures de control de flux.