A Byte of Python

Chapter 5. Operadors i expressions

Table of Contents

Introducció
Operadors
Precedència dels operadors
Ordre d'avaluació
Associativitat
Expressions
Ús de les expressions
Resum

Introducció

La majoria de les sentències (línies lògiques) que escrivim, contenen expressions. Un exemple d'expressió és 2 + 3. Una expressió es composa d'operands i operadors.

Els operadors són funcionalitats que realitzen algun càlcul i que es representen a partir de símbols com ara + o per determinades paraules reservades. Els operadors requereixen dades per a operar (els operands). En aquest exemple, 2 i 3 són els operands.