A Byte of Python

Chapter 9. Estructures de dades

Table of Contents

Introducció
Llistes
Una introducció ràpida a objectes i classes
Ús de les llistes
Tuples
Ús de les tuples
Tuples i la instrucció print
Diccionari
Ús dels diccionaris
Seqüències
Ús de les seqüències
Referències
Objectes i referències
Més sobre Strings
Mètodes de string
Resum

Introducció

Les estructures de dades són simplement estructures que agrupen un conjunt de dades. En altres paraules, les estructures permeten emmagatzemar dades relacionades.

Python ens ofereix tres estructures de dades integrades: llista, registre o tupla i diccionari. Veurem com fer-les servir i com ens facilitaran la vida.