A Byte of Python

Resum

Els mòduls són útils perquè ofereixen serveis i funcionalitats que poden ser reusades des d'altres programes. La biblioteca estàndard de Python és un exemple de conjunt de mòduls. Hem vist com fer servir aquests mòduls i com crear-ne de nous.

A continuació veurem un concepte interessant anomenat estructura de dades.