A Byte of Python

Lliçó d'història

La primera vegada que vaig fer servir Python va ser quan vaig necessitar escriure un instal·lador pel meu programari Diamond de manera que em permetés fer la instal·lació fàcil. Vaig haver d'escollir entre enllaços Python i Perl per la biblioteca Qt. Vaig fer una mica de cerca per la web on vaig trobar un article on Eric S. Raymond (afectuosament conegut com ESR) descrivia com Python s'havia convertit en el seu llenguatge favorit. També vaig trobar que l'enllaç PyQt estaven força be. I així em vaig decidir pel Python.

Llavors vaig començar a cercar un bon llibre en Python. No en vaig trobar cap! Encara no sé pas perqué. Vaig trobar, però, alguns llibres O'Relly, però eren o massa cars o més un manual de referència que no pas una guia. Em vaig quedar amb la documentació que bé amb el Python, però era massa breu. Donava una bona però incompleta idea de Python i, malgrat vaig poder fer amb ella, la vaig trobar completament inadequada per als principiants.

Uns sis mesos després de la meva primera trobada amb el Python, vaig instal·lar la, a les hores, darrera versió de Red Hat 9.0 Linux, i mentre mirava una mica el KWord sem va ocórrer escriure alguna cosa sobre Python. De seguida es van fer 30 planes i vaig prendre'm seriosament el convertir-ho tot en un llibre complet. Després de moltes millores i reescriptures, ha arribat a la situació en la que és una guia completa i útil per aprendre el llenguatge. Aquest llibre és la meva contribució a la comunitat de programari lliure.

This book started out as my personal notes on Python and I still consider it in the same way, although I've taken a lot of effort to make it more palatable to others :)

En l'esperit del programari lliure, he rebut un munt de suggeriments, crítiques constructives i feedback que m'han permès millorar molt aquest llibre.