A Byte of Python

Estat del llibre

Aquest llibre es un treball continu. Molts dels capítols estan sent modificats i millorats contínuament. No obstant, el llibre ha madurat força i us hauria de servir per aprendre Python fàcilment. Si trobeu que alguna part del llibre és incorrecta o incomprensible, per favor aviseu-me.

Es preveu que apareguin capítols addicionals en el futur, incloent wxPython, Twisted, i potser fins i tot Boa Constructor.