A Byte of Python

Vull sentir els teus comentaris

M'he esforçat molt per fer aquest llibre tan interessant i precís com m'ha estat possible. Malgrat això, si trobeu coses que no són consistents o que són incorrectes, per favor, digueu-m'ho de manera que pugui corregir-les. Qualsevol suggeriment, apreciació i crítica constructiva la podeu enviar a