A Byte of Python

Chapter 10. Resolució de problemes - Escrivint un script en Python

Table of Contents

El problema
La solució
Primera versió
Segona versió
Tercera versió
Quarta versió
Més millores
El procés de desenvolupament de programari
Resum

Portem estudiades varies parts del llenguatge Python i ja va tocant veure com podem ajuntar-ho tot per a dissenyar i escriure un programa que faci alguna cosa útil.

El problema

El problema és 'Vull un programa que realitzi una còpia de seguretat dels meus fitxers importants'.

Malgrat es tracta d'un problema senzill, encara no disposem de suficient informació per a poder oferir una solució. Ens cal una mica més d'anàlisi. Per exemple, com especifiquem els fitxers que hem de copiar? On hem de guardar la còpia? Com s'emmagatzemen els fitxers a la còpia?

Un cop analitzat correctament el problema, hem de dissenyar el nostre programa. Farem una llista de característiques respecte a com hauria de funcionar el nostre programa. Per al nostre problema aquesta llista podria ser la següent. És clar què si un altre fa el disseny, podria arribar a una llista diferent pel mateix problema. Cadascú tenim la nostra manera de fer les coses i és quelcom correcte.

  1. Els fitxers i els directoris que han de ser guardats, s'especificaran a una llista.

  2. La còpia de seguretat ha de ser guardada en un directori principal de còpies de seguretat.

  3. Els fitxers es guarden en un fitxer zip.

  4. El nom de l'arxiu zip és la data i hora actual.

  5. Farem servir la comanda estàndard zip disponible per defecte a qualsevol instal·lació Linux/Unix estàndard. Els usuaris de Windows poden fer servir el programa Info-Zip. Atenció: podríem fer servir qualsevol comanda d'arxivament que vulguem, sempre i quan disposi d'interfície amb línia de comandes que puguem passar-li com a argument al nostre script.