A Byte of Python

El procés de desenvolupament de programari

Hem anat veient les diferents fases del procés d'escriure programari. Les resumim de la següent manera:

  1. Què (Anàlisi)

  2. Com (Disseny)

  3. Mans a l'obra (Implementació)

  4. Prova (Prova i Depuració)

  5. Ús (Operació i Desplegament)

  6. Manteniment (Millora)

Important

És recomanable seguir aquesta manera d'escriure programes: realitzar l'anàlisi i el disseny; continuar la implementació amb una versió simplificada; provar i depurar; usar-la per comprovar que funciona com s'esperava; afegir aquelles noves funcionalitats que considerem tot repetint el cicle d'implementació i prova tants cops com calgui. Recordem 'el Programari es desenvolupa, no es construeix'.