A Byte of Python

Chapter 2. Instal·lació Python

Table of Contents

Per usuaris de Linux/BSD
Per usuaris de Windows
Summary

Per usuaris de Linux/BSD

Si esteu fent servir una distribució de Linux com ara Fedora, Mandrake o {posa aquí la teva elecció}, o un sistema BSD com ara FreeBSD, llavors probablement ja disposis de Python al teu sistema.

Per comprovar si ja tenim instal·lat Python, obrirem una consola (com ara konsole o gnome-terminal) i introduirem la línia python -V com es mostra a continuació:

$ python -V
Python 2.3.4
			

Note

Nota: $ és l'indicador de l'interpret d'ordres. Apareixerà diferent depenent dels paràmetres de configuració de cada sistema operatiu. A aquest llibre marcarem sempre amb el símbol $ l'indicador.

Si podem veure alguna informació de versió com ara la que es mostra a la segona línia, llavors vol dir que ja tenim Python instal·lat.

Però si el que ens apareix és un missatge com ara:

$ python -V
bash: python: command not found
		

llavors voldrà dir que encara no el tenim instal·lat. És molt poc probable, però possible.

En aquest cas, hi ha dues maneres d'instal·lar Python al nostre sistema:

  • Instal·lant els paquets binaris amb el programari de gestió de paquets del nostre sistema operatiu (per exemple, yum a Fedora, urpmi a Mandrake, apt-get a Debian, pkg_add a FreeBSD, etc.) Notem que necessitarem connexió a Internet per a fer servir aquest mètode.

    Una altra opció és descarregar els binaris des de qualsevol altre lloc, copiar-los al sistema i instal·lar-los.

  • Compilant Python des del codi font (http://www.python.org/download/) i instal·lant-lo després. Les instruccions de compilació es troben també a la pàgina web.