A Byte of Python

Summary

Els sistemes Linux, probablement ja porten Python instal·lat. Altrament, pot ser instal·lat fent servir el programari de gestió de paquets de la distribució corresponent. Per un sistema Windows, la instal·lació de Python és tan fàcil com descarregar l'instal·lador i fer doble click. A partir d'ara assumirem que ja disposem de Python instal·lat al nostre sistema.

A continuació escriurem el nostre primer programa en Python.