A Byte of Python

Chapter 1. Introducció

Table of Contents

Introducció
Característiques de Python
Resum
Perquè no Perl?
El que diuen els programadors

Introducció

Python és un dels pocs llenguatges que pot presumir de ser a l'hora senzill i potent. Us sorprendrà agradablement veure com és de fàcil concentrar-se en la solució del problema en comptes de la sintaxis del llenguatge (és a dir, l'estructura del programa que escriviu)

La presentació oficial del Python és:

Python és un llenguatge fàcil d'aprendre, a l'hora que potent. Disposa d'eficients estructures de dades d'alt nivell, i una senzilla, tot i que efectiva, aproximació a la programació orientada a objectes. La sintaxi elegant i fàcil d'escriure de Python, juntament amb la seva naturalesa de llenguatge interpretat, el fan ideal per la construcció de scripts i el ràpid desenvolupament d'aplicacions en diferents àrees i sobre la majoria de les plataformes.

Veurem aquestes característiques amb més detall a la següent secció.

Note

Per cert, Guido van Rossum (el creador del llenguatge Python) li va donar nom a partir de la serie "Monty Python's Flying Circus" de la BBC. A ell no li agraden particularment serps que maten animals per menjar-se'ls fent servir els seus llargs cossos al voltant fins macant-los.