A Byte of Python

Appendix B. Sobre aquest llibre

Table of Contents

Colofó
Sobre l'autor
Sobre el traductor

Colofó

La major part del programari que he fet servir per la creació d'aquest llibre és programari lliure i obert. Vaig fer servir Red Hat 9.0 Linux com a sistema base durant l'elaboració del primer esborrany. Ara, per a aquesta sisena revisió faig servir Fedora Core 3.

Al començament vaig fer servir KWord per escriure el llibre (com s'explica a la lliçó d'història del prefaci. Més endavant vaig passar a DocBook XML fent servir Kate però ho vaig trobar tediós. Així que em vaig passar a OpenOffice que és excel·lent amb el nivell de control que ofereix per donar format i la possibilitat de generar PDF. Però no anava massa bé amb la generació de HTML. Finalment he descobert XEmacs i he reescrit el llibre des del començament en DocBook XML (un altre cop), ja que he decidit que aquest format és una solució de llarg termini. Per aquesta sisena edició he fet servir Quanta+ com a editor.

He fet servir els fulls d'estil XML estàndard que venen amb Fedora Core 3, així com les fonts que venen per defecte. Amb tot, he escrit un document CSS per donar color i estils a les pàgines HTML. També he escrit un analitzador lèxic, en Python és clar, que proporciona ressaltat al codi dels programes.