A Byte of Python

Resum

A aquest capítol hem covert algunes noves característiques de Python, tot i que no totes. En tot cas, de moment hem vist la major part del que ens farà falta a la pràctica. En tenim prou per a poder començar la majoria dels programes que desitgem crear.

A continuació passem a discutir com ampliar els nostres coneixements de Python a partir d'ara.