A Byte of Python

Les sentències exec i eval

La sentència exec es fa servir per executar sentències Python emmagatzemades a un fitxer o string. Per exemple, podem generar un string amb codi Python en temps d'execució i, a continuació, executar aquest codi fent servir la sentència exec. Veiem a continuació un exemple senzill.

		
>>> exec 'print "Hello World"'
Hello World
		
		

La sentència eval es fa servir per a avaluar expressions vàlides de Python emmagatzemades a un string. Considerem el següent exemple.

		
>>> eval('2*3')
6