A Byte of Python

Mètodes dels objectes

Hem comentat que els objectes poden tenir mètodes, i que aquests són com funcions estàndard, excepte que els mètodes tenen el paràmetre extra self. Veiem un exemple:

Ús de mètodes

Example 11.2. Ús de mètodes

				
#!/usr/bin/python
# Filename: method.py

class Person:
	def sayHi(self):
		print 'Hello, how are you?'

p = Person()
p.sayHi()

# Aquest exemple també es pot escriure com Person().sayHi()
				
				

Sortida

				
$ python method.py
Hello, how are you?
				
				

Com funciona

Aquí veiem self en acció. Fixem-nos que el mètode sayHi malgrat no tenir cap paràmetre, té el paràmetre self a la definició de la funció.