A Byte of Python

Desenvolupant els nostres propis mòduls

Resulta molt fàcil crear els nostres propis mòduls. De fet, ho hem estat fent contínuament fins ara! Cada programa Python és també un mòdul. Únicament ens hem d’assegurar que tenen l’extensió .py. El següent exemple ho hauria de deixar clar.

Desenvolupant els nostres propis mòduls

Example 8.3. Com crear un mòdul

				
#!/usr/bin/python
# Filename: mymodule.py

def sayhi():
	print 'Hi, this is mymodule speaking.'

version = '0.1'

# End of mymodule.py
				
				

A l'exemple de mòdul anterior no hi trobem res especial si ho comparem amb qualsevol dels nostres programes de Python. A continuació veurem com podem fer servir aquest mòdul des d'altres programes Python.

Recordem que el mòdul ha de ser guardat en el mateix directori del programa que el fa servir, o en algun dels directoris que apareixen a sys.path .

			
#!/usr/bin/python
# Filename: mymodule_demo.py

import mymodule

mymodule.sayhi()
print 'Version', mymodule.version
			
			

Sortida

				
$ python mymodule_demo.py
Hi, this is mymodule speaking.
Version 0.1
				
				

Com funciona

Notem l'ús del punt per a accedir als membres del mòdul. La reutilització de la notació fa que els programes en Python tinguin un aspecte homogeni i ens estalvia d'haver d'aprendre diferents maneres de fer coses similars.

from..import

Considerem l'exemple següent que fa servir la sintaxi from..import .

			
#!/usr/bin/python
# Filename: mymodule_demo2.py

from mymodule import sayhi, version
# Alternative:
# from mymodule import *

sayhi()
print 'Version', version
			
			

La sortida de mymodule_demo2.py és la mateixa que la de mymodule_demo.py.