A Byte of Python

Fitxer amb el codi font

Tornem ara a la programació. Hi ha una tradició que sempre que aprens un nou llenguatge de programació, el primer programa que escrius és el 'Hola Món!'. És un programa que tot el que fa és escriure 'Hola Món!' quan l'executes. Com va dir en Simon Cozens [1] , és la tradicional invocació als deus de la programació per què ens ajudin a aprendre el llenguatge millor :)

Executem l'editor escollit, introduïm el següent programa, i el desem com holamon.py

Example 3.2. Ús de fitxers amb codi font

			
#!/usr/bin/python
# Filename : holamon.py
print 'Hola Món!'
			
			

(Source file: code/holamon.py)

Executem aquest programa obrint una consola (terminal Linux o consola DOS) i introduint la comanda python holamon.py. Des de IDLE podem fer Edit -> Run Script o Ctrl-F5. La sortida és la següent:

Sortida

			
$ python holamon.py
Hola Món!
			
			

Si hem obtingut la sortida anterior [2], enhorabona! ja hem executat el nostre primer programa en Python.

En cas que hàgim obtingut un error, tornem a introduir el programa exactament com s'indica i executem-lo un altre cop. Tinguem present que Python distingeix entre majúscules i minúscules. Per exemple, print no és el mateix que Print (fixem-nos en la p minúscula en el primer i la P majúscula en el segon) També, ens hem d'assegurar que no hi ha espais ni tabuladors abans del primer caràcter a cada línia – veurem més endavant la seva importància.

Com funciona

Considerem les primeres dos línies del programa. Són comentaris – qualsevol cosa a la dreta del símbol # és un comentari i la seva utilitat principal és la de permetre notes per qui llegeixi el programa.

Python no fa servir comentaris excepte per casos especials com el de la primera línia del nostre programa. Es diu la línia de situació (shebang line) – quan els primers dos caràcters d'un fitxer són #! seguits per la posició d'un programa, un sistema Linux/Unix entén que el fitxer ha d'ésser passat com a entrada d'aquest programa quan el fitxer és executat. Tot això s'explicarà en detall a la següent secció. Sempre podem executar el programa en qualsevol plataforma especificant l'intèrpret directament a la línia de comandes (ex. python holamon.py .)

Important

És important que comentem adequadament els nostres programes explicant aquells detalls que calgui ressaltar. Això ajudarà a altres persones a comprendre'ls millor. Pensem que una d'aquestes persones podem ser nosaltres mateixos després de sis mesos d'haver escrit el programa!

Els comentaris estan seguits per una sentència Python – que simplement escriu el text 'Hola Món!'. print és en realitat un operador, mentre que 'Hola Món!' és una cadena de caràcters (string) – no us preocupeu, estudiarem aquesta terminologia en detall més endavant.[1] un dels principals desenvolupadors del Perl6/parrot i autor del magnífic llibre 'Beginning Perl'.

[2] N.D.T: és possible que trobem dificultats per a mostrar correctament els caràcters especials del català. En concret, des de Windows no sol compartir el tipus de codificació entre les aplicacions gràfiques i la consola. Podeu provar d'afegir la línia de codi '# -*- coding: cp1252 -*-' (sense les cometes) a continuació de la primera línia. cp1252 és el nom de la codificació. Proveu d'altres com ara utf-8 o iso-8859-1. Cerqueu per la xarxa per més possibles solucions (lamentablement no tinc ni l'espai ni els coneixements per a donar resposta a tota la casuística). A partir d'ara no faré esment d'aquest problema.