A Byte of Python

Blocs d'una única sentència

Quan un bloc de sentències conté una única sentència, podem especificar-la a la mateixa línia. Per exemple a la sentència condicional o iterativa. Considerem el següent exemple:

		
>>> flag = True
>>> if flag: print 'Yes'
...
Yes
		
		

Com veiem, la sentència única apareix a la mateixa línia i no a un bloc per separat. Tot i que aquesta pràctica pot reduir el codi dels programes, no la recomano, excepte per a temes com ara el control d'errors. Una de les raons principals és que dificulta més afegir una nova sentència que si féssim servir la indentació habitual.

Notem també que quan fem servir l'intèrpret de Python en mode interactiu, aquest ens ajuda canviant el punt d'entrada apropiadament. A l'exemple anterior, un cop introduir la paraula clau if, Python canvia el punt d'entrada a ... per indicar que la sentència no està encara completa. Quan completem la sentència d'aquesta manera, premem enter per a confirmar que hem completat la sentència. En aquest moment Python finalitza l'execució de tota la sentència i torna al punt d'entrada anterior esperant per la següent entrada.