A Byte of Python

El mòdul os

Aquest mòdul representa la funcionalitat d'un sistema operatiu genèric. És especialment important si volem fer els nostres programes independents de la plataforma. És a dir, ens permet escriure programes de manera que puguin ser executats tant sobre Linux com sobre Windows sense cap problema i sense requerir cap canvi. Un exemple és l'ús de la variable os.sep en comptes del separador de camins (paths) específics de cada sistema.

A continuació es llisten algunes de les parts més útils del mòdul os. La major part són autoexplicatives.

Podem explorar la documentació estàndard de Python per a obtenir més detalls en totes aquestes funcions i variables. També podem trobar més informació amb help(sys).